poharmony
logotype
شناخت دوربین

این آموزش شامل دو قسمته : رفتار دوربین و کار با دوربین
هدف از این آموزش اینه که نسبت به نحوه عملکرد و مُدهای اصلی (Primary Modes) دوربین دیجیتال به یک درک و شناخت نسبی برسید و بتونید در استفاده و کنترل دوربینتون، بهتر عمل کنید.

مشاهده مطلب